FORM SƠ TUYỂN

Xin vui lòng điền thông tin rồi gửi tới email nhansu.moitruongnhietdoi@gmail.com
FORM SƠ TUYỂN
Vị trí: ...........................................................................
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên:  ………………………………….....
Sinh ngày: …. /.... / ......     Giới tính: ………....                          Ảnh chân dung
Dân tộc:  ……………….  Tôn giáo:   ……….
Nơi sinh:  ……………………………………..................................................................
Nguyên quán:  ……………………………………………….......................…………..
Hộ khẩu:  ………………………………………………...............................…………..
Nơi cư trú hiện nay: ...................................................................................... …………
Số CMTND: ……………….., Do công an ……………… cấp ngày …. tháng  ….. năm ….
Điện thoại: ....................................             Email: ....................................................
Tình trạng hôn nhận: ......................................... số con: .............................. ……...
Người thân trong gia đình (họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh sống hiện tại)
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
2. Trình độ chuyên môn (nếu có):   ……………………………………………………
-        Ngày ...... tháng...... năm …………,Tốt nghiệp Trường ………………….........
…………………………………,Chuyên ngành: ………………………….......………… 
-        Ngày ...... tháng...... năm …………,Tốt nghiệp Trường …………………………
…………………………………,Chuyên ngành: …………………………………………
Ngoại ngữ:  …………………………………………………………………...……………
3. Tình trạng sức khoẻ: ………..     Cao:  ….. m, nặng: ….  Kg
Tự nhận xét về sức khỏe: ………………………………………………………………
 4. Kinh nghiệm làm việc (nếu có)
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
5. Bạn mong muốn được làm việc trong điều kiện như thế nào?
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
6. Mức thu nhập mong muốn ̣(Khoanh tròn vào mục bạn lựa chọn)

    A. 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ
    B. 3.500.000 - 4.000.000 VNĐ
    C. 4.500.000 - 5.000.000 VNĐ
    D. 5.500.000 - 6.000.000 VNĐ
    E. Khác (ghi rõ mức lương mong muốn) ................................ VNĐ
7. Sở thích cá nhân khác
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
-   ………………………………………………………………………………....…………
8. Những dự định và mơ ước trong tương lai của bạn về chuyên môn, bằng cấp, nghề nghiệp, thu nhập, vị trí xã hội, nơi cư trú ở những mốc thời gian sau (Viết chi tiết, cụ thể):
-     Sau 6 tháng   …………………………………………………………………….......
-     Sau 02 năm ……………………………………………………………………….....
-     Sau 05 năm ………………………………………………………………………....
9. Bạn có thể làm được những gì cho Môi trường Nhiệt đới nếu bạn được tuyển?
-   ………………………………………………………………………………...............
-   ………………………………………………………………………………...............
-   ………………………………………………………………………………...............
-   ………………………………………………………………………………...............
Tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Nhà tuyển dụng có thể kiểm tra xác minh bất cứ thời điểm nào, tìm gặp, phỏng vấn bất cứ ai. Nếu thông tin tôi cung cấp thiếu trung thực, thì hợp đồng lao động sẽ bị hủy vô điều kiện và tôi xin tự nguyện đền bù kinh phí đào tạo cho nhà tuyển dụng (nếu có).
Ngày    tháng    năm 20......

Người ứng tuyển