Thông báo sơ tuyển vòng 1 vị trí "Hành chính nhân sự"


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
------------------------
Số: 17/2016/TB-NĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO
                     Kính gửi anh/chị đã nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí nhân viên hành chính nhân sự
Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nhiệt đới đã nhận được hồ sơ ứng tuyển vị trí hành chính nhân sự của anh/ chị. Để giảm thiểu thời gian và công sức đi lại, phỏng vấn sơ tuyển chúng tôi đề nghị anh chị hoàn thiện một số yêu cầu sau trước khi đến phỏng vấn chính thức (Môi trường Nhiệt đới chỉ phỏng vấn một lần duy nhất).
Với quy mô trên dưới 30 lao động, cơ cấu tổ chức của công ty được phân thành các phòng ban như sau:
  1. Phòng quản lý tổng hợp: Kế toán, nhân sự, hành chính, thủ quỹ,  thủ kho, lái xe, bảo vệ.
  2. Phòng kinh doanh: Marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng
  3. Phòng tư vấn, thiết kế: Tư vấn các thủ tục môi trường, thiết kế, tổ chức và giám sát thi công các công trình xử lý nước sạch, nước thải, khí thải.
  4. Xưởng sản xuất và đội thi công: Sản xuất thiết bị, vật tư, vật liệu xử lý nước sạch, nước thải, khí thải.
Ở vị trí hành chính nhân sự anh chị sẽ được đảm nhận các công việc:
  • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân lực
  • Hướng dẫn thủ tục, giải quyết quyền lợi cho người lao động; phụ trách an toàn lao động
  • Quản lý toàn bộ hồ sơ lao động của công ty
  • Lưu trữ các hồ sơ, chứng từ, soạn thảo các văn bản hợp đồng liên quan đến hoạt động của phòng, của công ty
  • Theo dõi chấm công, tính lương, và thực hiện một số công việc hành chính chung
  • Làm được các công việc hành chính như quản lý văn phòng phẩm, quản lý bếp ăn, phục vụ trà nước cho khách, đồng phục...
Để khẳng định anh chị là người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí này, anh chị vui lòng xây dựng thật chi tiết bản mô tả công việc, tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI), cách tính lương và thưởng cho vị trí anh chị ứng tuyển.
Chúng tôi sẽ căn cứ vào 03 tiêu chí trên để lựa chọn ứng viên phù hợp.


CÁC MỐC THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
Thời hạn nộp bản sơ tuyển lần 1: 17h00 ngày 31/06/2016
Nội dung bao gồm: Bản mô tả công việc, tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc, cách tính lương và thưởng (Gửi vào email: nhansu.moitruongnhietdoi@gmail.com).
Chúng tôi sẽ gửi thư mời phỏng vấn trước 11h30 sáng ngày 02/7/2016 cho những anh chị vượt qua vòng sơ tuyển.
Thời gian cũng là một tiêu chí để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
Thời gian phỏng vấn dự kiến: Chiều thứ 7 ngày 04/07/2016
(Anh chị có thể đăng ký trước để đến phỏng vấn vào sáng thứ 7)
Thông báo chúng tuyển: Anh chị chúng tuyển sẽ được thông báo chậm nhất vào 10h30 thứ 3, ngày 07/07/2016.
THAY MẶT BAN TUYỂN DỤNG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Phạm Văn Hiền