SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

 

 Nhận sản xuất OEM&ODM theo đặt hàng 


HỖ TRỢ NHÀ THẦU

Thiết kế - Thi công - Bảo trì - Vận hành 

Nhà máy nước sạch

/ nước tinh khiết/ 

siêu tinh khiết

Nước thải

Lọc bụi, xử lý khí thải

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU


123456789123456789123456789

 

123456789123456789123456789

LẮNG LAMELLA & LỌC TỰ RỬA

 

LẮNG ĐỨNG & LỌC TRỌNG LỰC

 

 

 

123456789123456789123456789

 

123456789123456789123456789

CỤM LỌC NGƯỢC & LỌC XUÔI

 

THIẾT BỊ LỌC ĐA TẦNG

 

 

 

123456789123456789123456789

 

123456789123456789123456789

XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN

 

XỬ LÝ NƯỚC SÔNG HỒ

 

 

 

123456789123456789123456789

 

123456789123456789123456789

HỆ THỐNG XỬ LÝ MẦU, MÙI

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ MẦU, MÙI, CỨNG

 

 

 

123456789123456789123456789

 

123456789123456789123456789

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT

 

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT

 

 

 

123456789123456789123456789

 

123456789123456789123456789

VẬT LIỆU LỌC

 

THIẾT BỊ LỌC

 

 

 

123456789123456789123456789

 

123456789123456789123456789

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

 

THIẾT BỊ ĐO KIỂM

 

 

 

123456789123456789123456789

 

123456789123456789123456789

BƠM

 

ĐƯỜNG ỐNG & PHỤ KIỆN

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ