Xử lý nước giếng khoan công nghiệp - 0985025566

Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp

Bình lọc áp lực lọc nước giếng khoan
Thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan

Module
GK 5
GK10     
GK 20
 NM5    NM10 
NM20
Công xuất (m3/h)
5
 10  
20
5  
10
20
Hệ thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan được chế tạo sẵn theo nguyên tắc module: nó bao gồm các khối thiết bị có chức năng công nghệ riêng, thuận tiện trong vận chuyển, dễ dàng ráp nối với nhau tại địa điểm xây dựng trạm cấp nước để thành dây chuyền công nghệ sản xuất nước sinh hoạt từ nguồn nước ngầm.

Để xây dựng các trạm cấp nước quy mô nhỏ cho các cụm dân cư, nhà máy, cơ quan, bệnh viện...giải pháp tối ưu là lắp đặt hệ thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan.