THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty Môi trường Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng bổ sung cụ thể như dưới đây.

Các vị trí mời gọi ứng tuyển:

       1. Nhân viên thiêt kế, số lượng: 02 người

       2. Chuyên gia tư vấn môi trường, số lượng: 01 người

       3. Kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng, số lượng: 02 người

       4. Nhân viên kinh doanh dự án: 03 người

       5. Công nhân cơ khí, điện nước tuyển liên tục không giới hạn về số lượng
 
Ứng tuyển: Anh chị ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ, đăng ký qua
          - Zalo số 0936460366 (vui lòng không gọi)
          - hoặc email: nhansu.moitruongnhietdoi@gmail.com

Cơ hội ứng tuyển sẽ hết sau ngày 29/4/2020 hoặc đến khi chúng tôi tuyển đủ chỉ tiêu.

Thư mời phỏng vấn chúng tôi sẽ gửi trước 16h30 ngày thứ Sáu hàng tuần.

Thời gian phỏng vấn từ 8h30 - 16h00 ngày thứ Bảy hàng tuần.


SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ