Axitclohydric - Hóa chất xử lý nướcHCL

Axitclohydric hay axít muriatic là một axít vô cơ mạnh, do sự hòa tan của khí hiđrô clorua (HCl) trong nước
Ứng dụng:

  • Dùng HCl sản xuất chitin, chitosan, D- glucosamine HCl, ....
  • Xi mạ
  • Tẩy rửa nhiều loại mặt hàng.
Đặc tính:
Là một loại dung dịch ( chất lỏng ) chứa trong chai, can, phuy, bồn, ... phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠIMuối NACL Javen (NAOCl)
 NAOH
 Chất trợ lắng songfloc