Kế hoạch lập 52 đoàn thanh tra môi trường tại Hà Nội cho 6 tháng cuối năm 2014

6 tháng cuối năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội sẽ lập 52 đoàn thanh tra, kiểm tra tất cả các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ Tài nguyên và Môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, từ tháng 5 cho đến hết năm nay, Sở sẽ lập ra 52 đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực TN&MT, bao gồm: 20 đoàn chuyên về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, 3 đoàn về lĩnh vực khoáng sản, 23 đoàn chuyên về lĩnh vực đất đai, 6 đoàn còn lại thuộc lĩnh vực khác.
Họp bàn về lập đoàn thanh tra môi trường cho 6 tháng cuối năm 2014 tại Hà Nội
Trong lĩnh vực đất đai, các đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2005 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất từ 2011 - 2015; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên toàn địa bàn thị xã Sơn Tây. 
Đây là địa bàn thời gian qua xảy ra rất nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng; cũng là nơi công dân có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài. Hoạt động thanh tra nhằm xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tố chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; đồng thời, thanh tra các dự án đã được cấp đất từ lâu nhưng chưa hoặc chậm triển khai...
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch thanh tra năm 2014 là Sở sẽ thanh tra toàn diện công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại 12 quận, huyện gồm: Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Mê Linh, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa, Thạch Thất, Quốc Oai và Sóc Sơn.
Về lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, Sở TN&MT phối hợp với các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra đối với 600 đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện thanh tra 86 đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, trung chuyển vật liệu xây dựng.
Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, hệ thống xử lý nước thải, đề án BVMT…và các thủ tục giấy phép bảo vệ môi trường khác. Bên cạnh đó Sở cũng rất quan tâm tới việc chấp hành giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất trong khu, cụm công nghiệp; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của người sử dụng đất đối với Nhà nước
Nguồn: Thế Lữ - tin thanh tra