Xử lý 1349 vụ vi phạm môi trường 5 tháng đầu năm 2014

 Năm tháng đầu năm 2014, các cơ quan chức năng Quản lý môi trường đã xử lý 1349 vụ vi phạm của các doanh nghiệp đã vi phạm các  quy định về vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt lên đến 33,4 tỷ đồng.
Tổng cục Thống kê đã cho biết: " Tính chung bình 5 tháng đầu năm vừa qua, cả nước đã phát hiện 2,274 vụ vi phạm các quy định về vệ sinh - bảo vệ môi trường. Trong đó, các cơ quan đã kiểm tra và  xử lý 1349 vụ  vi phạm với tổng số tiền phạt là 33,4 tỷ đồng.
 Ô nhiễm môi trường
Doanh nghiệp vi phạm môi trường đều bị xử phạt nghiêm trọng
Theo Nghị định Số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày ngày 14 tháng 11 năm 2013 có quy định tất cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đều bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

- Phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định này hoặc các Nghị định có liên quan.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính nhằm cảnh tỉnh các tổ chức cần phải tự giác thực hiện đầy đủ việc kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả, đúng pháp luật.

 Thanh Thảo - moitruong