HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ NOX BẰNG NƯỚC

Trong công nghiệp, Khí NOx thường phát sinh từ các quá trình sản xuất axit HNO3, sản xuất axit oxalic, axit asenic, phẩm mày, sơn, phân bón, quá trình đốt nhiên liệu. Ngoài ra còn phát sinh trong cơ khí: quá trình hàn điện, hàn cắt kim loại, làm sạch mặt ngoài kim loại trước khi mạ.


Xử lý khí NOx trong dòng khí thải
Trong công nghiệp các loại khí thải có chứa oxit nito với nồng độ thấp thường được xử lý bởi phương pháp dùng nước để rửa khí trong các loại thiết bị như Scrubber, thiết bị sục khí sủi bọt, ống venturi. Hiệu quả khử NOx theo các phương pháp đạt khoảng 50%- 60%.
Bài viết dưới đây giới thiệu 2 loại thiết bị xử lý: Tháp đĩa - tháp khí sủi bọt và scrubber venturi 

#1: Tháp đĩa - tháp khí sủi bọt 

A. Nguyên lý hoạt động của thiết bị

Nước được cấp nhờ bơm vào thiết bị rồi vào đĩa vừa đủ để tạo 1 lớp nước có bề mặt thích hợp. Dòng khí đi từ dưới lên trên qua đĩa đục lỗ làm cho nước sủi bọt. Bụi và khí tiếp xúc với bề mặt của những bong bóng nước và giữ lại rồi theo nước chảy xuống thùng chứa. Các khí NOx có thể được khử bằng cách này. 
Khí thải đi vào hệ thống xử lý cần chứa đủ lượng oxy cần thiết để cung cấp cho quá trình oxy hóa nito và thúc đẩy quá trình xảy ra được nhanh chóng và triệt để.
Hiệu quả khử NOx của tháp sục khí giảm khi mực chất lỏng trên đĩa quá thấp hoặc bị cuốn theo dòng khí đi ra ngoài thiết bị.

B. Phân loại

Tháp đĩa - tháp khí sủi bọt gồm có tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền và tháp đĩa lỗ không có ống chảy chuyền: 
Cấu tạo của tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền như hình dưới:

Tháp hấp thụ dạng đĩa có ống chảy truyền
Cấu tạo của tháp đĩa lỗ không có ống chảy chuyền như hình dưới:Tháp hấp thụ dạng đĩa không có ống chảy truyền

C. Ưu điểm thiết bị

  • Cấu tạo đơn giản 
  • Công nghệ tiên tiến, hiệu quả làm việc cao 
  • Tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí vận hành thấp 
  • Chất hấp thụ có giá thành rẻ, dễ kiếm 
  • Gia công nhanh chóng theo yêu cầu, thiết kế có sẵn 
  • Thiết bị này có khả năng lọc được bụi cỡ μm

D. Hình ảnh thực tế đã lắp đặt 


Hệ thống hấp thụ xử lý khí NOx

#2: Scrubber venturi 

Nước được phun cùng trục và cùng chiều với dòng khí chuyển động với vận tốc cao trong chỗ thắt của ống venturi, nước bị xé nhỏ thành các giọt mịn làm cho diện tích tiếp xúc giữ khí và nước tăng cao, nhờ đó quá trình hấp thụ NOx xảy ra rất mạnh. Nước cũng hấp thụ oxy và do đó phần lớn oxit nito bị oxy hóa ngay trong pha lỏng.
Hiệu quả khử NOx còn có thể được nâng cao khi có cho thêm hơi nước vào khí cần xử lý. Lúc đó áp suất riêng của hơi nước trong khí sẽ tăng và thức đẩy các phản ứng hóa học ngay trong pha khí, nhờ đó hiệu quả khử NOx trong khí thải sẽ được tăng cao. Khí thải thoát ra khỏi ống venturi có chứa 1 lượng đáng kể sương axit nitric và sương axit cần lọc sạch bằng xiclon hoặc thiết bị lọc khác trước khi thải khí ra khí quyển.

TIN LIÊN QUAN

Nhiệt đới cung cấp dịch vụ:

I. Xử lý nước thải

II. Xử lý khí thải

III. Tư vấn môi trường


SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ