Bể lắng đứng xử lý nước thải

Bể lắng đứng 

  • Bể lắng đứng thường diện tích hình tròn hoặc hình vuông, đáy dạng nón hay chóp cụt
  • Đường kính không vượt quá ba lần chiều sâu công tác và có thể đến 10m
  • Khi nước dâng lên từ dưới thân thì cặn sẽ thực hiện một quá trình ngược lại. Như vậy cặn chỉ lắng được trong trường hợp tốc độ lắng lớn hơn tốc độ nước dâng Vd ( thông thường Vd = 0.7 mm/s). Thời gian lắng 0.5 – 1.5 giờ
  • Hiệu suất thường giảm 10-20% so với bể lắng ngang
Cấu tạo vách nghiêng ở đáy bể giống bể lắng ly tâm
Bể lắng đứng