Bể lắng ngang xử lý nước thải

                                                                Bể lắng ngang
 Bể lắng ngang có mặt bằng hình chữ nhật,  tỷ lệ giữa chiều rộng và dài không nhỏ hơn ¼ và chiều sâu đến 4 m, rộng 2.5 – 6 m.
Cấu tạo gồm 3 vùng:
-         Vùng phân phối nước
-         Vùng lắng
-         Vùng tập trung và chứa cặn
Nước theo máng phân phối ngang vào bể qua đập tràn thành mỏng hoặc tường đục lỗ xây dựng ở đầu bể dọc suốt chiều rộng.  Đối diện ở cuối bể cũng xây dựng máng tương tự để thu nước và đặt tấm chắn nửa chìm nửa nổi cao hơn mực nước 0.15 – 0.2 m và không sâu quá 0.25 – 0.5m. để thu và xả chất nổi, người ta  đặt một máng đặc biệt ngay sát  kề tấm chắn.
 Tấm chắn ở đầu bể đặt cách thành cửa vào khoảng 0.5 – 1 m và không nông hơn 0.2m với mục đích phân phối đều nước trên toàn bộ chiều rông của bể.
 Đáy bể làm dốc để thuận tiện cho việc thu gom cặn. Độ dốc của hố thu cặn không nhỏ hơn 450.Kết cấu bể được làm từ: bê tông cốt thép, thép (sơn chống ăn mòn axit)
Ưu điểm: Gọn, có thể làm hố thu cặn ở đầu bể hoặc dọc theo chiều dài của bể. Hiệu quả xử lý cao.

Nhược điểm: Giá thành cao, có nhiều hố thu cặn tạo nên những vùng xoáy làm giảm khả năng lắng của các hạt cặn, chiếm nhiều diện tích xây dựng.
+ Ứng dụng:

Bể lắng ngang được ứng dụng khi lưu lượng nước thải lớn hơn 15.000m3/ngày. Thường sử dụng bể lắng ngang trong xử lý nước cấp. Thời gian lắng 1-3h.  Hiệu quả lắng 60%.
Xem tiếp lắng lamen và lắng đứng xử lý nước thải