Tư vấn và quan trắc môi trường


I. Tư vấn môi trường

Phần lớn các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ nước Việt Nam phải thực hiện các thủ tục môi trường sau:
 1. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) /Bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)
 2. Lập đề án bảo vệ môi trường và nộp phạt nếu chưa lập ĐTM hoặc CKBVMT (khi đã khởi công xây dựng hay đưa công trình vào sử dụng);
 3. Xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nếu có xả thải nước 
 4. Xin giấy phép khai thác nước nếu khai thác nước dưới đất (giếng khoan, giếng đào) hoặc nước bề mặt (sông, hồ, biển...)
 5. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nếu có phát sinh chất thải nguy hại;
 6. Báo cáo hoàn thành cam kết môi trường (công trình xử lý môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường... )
 7. Quan trắc và lập báo cáo hiện trạng môi trường 6 tháng/lần hoặc 12 tháng/lần nộp cơ quan quản lý chức năng

II. Quan trắc môi trường

II.1 Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường hay còn gọi là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hay quan trắc môi trường định kỳ là việc chủ đầu tư phải theo dõi có hệ thống (hàng quý, hàng năm, liên tục) các thành phần môi trường, các thông số tác động đến môi trường. Từ đó đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đến môi trường tới các cơ quan nhà nước.
Quan trắc môi trường là gì?
Các thông số quan trắc được thực hiện theo chương trình giám sát cam kết trong bộ hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án...(bao gồm cả tần suất và thời gian quan trắc)

II.2 Quy trình quan trắc thực hiện như thế nào?

Quá trình quan trắc môi trường cho doanh nghiệp, nhà máy thường được thực hiện theo quy trình rõ ràng gồm 5 bước:
Bước 1: Chủ đầu tư cung cấp thông tin. Tư vấn sàng lọc các thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi
 • Quan trắc gì? (nước thải, khí thải, môi trường đất…)
 • Quan trắc ở đâu? 
 • Phương án quan trắc như thế nào?
Bước 2: Chuẩn bị và thực hiện quan trắc môi trường.
 • Đo tại hiện trường: độ ồn, ánh sáng, nhiệt độ, pH...
 • Lấy mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm: thông số BOD, COD, SS..
 Quan trắc môi trường tại xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
 Quan trắc môi trường tại xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
 Thiết bị quan trắc môi trường
Thiết bị quan trắc môi trường
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ quan trắc theo đúng các kết quả quan trắc
Bước 4: Trình ký chủ đầu tư. Bước này bao gồm việc chủ đầu tư phải rà soát lại các nội dung được thực hiện trong báo cáo, nếu cần điều chỉnh thì gửi lại đơn vị tư vấn.
Bước 5: Nộp báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền. Tư vấn thực hiện nộp báo cáo cho phòng tài nguyên môi trường cấp huyện hoặc cấp sở (theo các quyết định phê duyệt về môi trường). Sau khi hoàn thiện, tư vấn bàn giao toàn bộ hồ sơ cho chủ đầu tư.

Quy trình quan trắc chuẩn
Công ty TNHH Công nghệ môi trường nhiệt đới cung cấp dịch vụ quan trắc:
 • Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quan trắc môi trường
 • Thiết bị quan trắc hiện đại, kết quả có độ sai số nhỏ
 • Thực hiện dịch vụ quan trắc nhanh chóng, hiệu quả
 • Chi phí quan trắc thấp
 • Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ doanh nghiệp khi có thanh kiểm ra môi trường
Để lại thông tin tại Biểu mẫu hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hồ sơ quan trắc môi trường nhanh nhất!