Tư vấn và quan trắc môi trường


Phần lớn các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ nước Việt Nam phải thực hiện các thủ tục môi trường sau:
 1. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) /Bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)
 2. Lập đề án bảo vệ môi trường và nộp phạt nếu chưa lập ĐTM hoặc CKBVMT (khi đã khởi công xây dựng hay đưa công trình vào sử dụng);
 3. Xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nếu có xả thải nước 
 4. Xin giấy phép khai thác nước nếu khai thác nước dưới đất (giếng khoan, giếng đào) hoặc nước bề mặt (sông, hồ, biển...)
 5. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nếu có phát sinh chất thải nguy hại;
 6. Báo cáo hoàn thành cam kết môi trường (công trình xử lý môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường... )
 7. Quan trắc và lập báo cáo hiện trạng môi trường 6 tháng/lần hoặc 12 tháng/lần nộp cơ quan quản lý chức năng
 Hoạt động quan trắc môi trường
Hoạt động quan trắc môi trường
 Quan trắc môi trường tại xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
 Quan trắc môi trường tại xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
 Thiết bị quan trắc môi trường
Thiết bị quan trắc môi trường
Công ty TNHH Công nghệ môi trường nhiệt đới cung cấp dịch vụ quan trắc:
 • Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quan trắc môi trường
 • Thiết bị quan trắc hiện đại, kết quả có độ sai số nhỏ
 • Thực hiện dịch vụ quan trắc nhanh chóng, hiệu quả
 • Chi phí quan trắc thấp
 • Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ doanh nghiệp khi có thanh kiểm ra môi trường
 Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hồ sơ quan trắc môi trường nhanh nhất!