Tư vấn xin giấy phép khai thác tài nguyên nước

Mọi tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước dưới đất (giếng khoan, giếng đào), nước mặt (sông, suối, hồ, đập…) thì phải xin giấy phép khai thác tài nguyên nước.

I. Đối tượng phải xin giấy phép khai thác tài nguyên nước 

Mọi tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước dưới đất (giếng khoan, giếng đào), nước mặt (sông, suối, hồ, đập…) thì phải xin giấy phép khai thác tài nguyên nước.

>Xem thêm: Doanh nghiệp bạn có đang khai thác nước dưới đất đúng cách

 Tư vấn xin phép khai thác tài nguyên nước
Tư vấn xin giấy phép khai thác tài nguyên nước 

II. Quy trình các bước xin giấy phép khai thác tài nguyên nước

  • Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực chịu ảnh hưởng của việc khai thác nước.
  • Xác định thông số về các đặc điểm địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước.
  • Lấy mẫu nước trước và sau xử lý đưa về phân tích tại phòng thí nghiệm 
  • Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.
  • Tính toán dự báo mực nước hạ thấp.
  • Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế. 
  • Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng xin cấp phép.
  • Đơn vị thụ lý hồ sơ thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế
  • Chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn đi kiểm tra
  • Nộp lại hồ sơ (bổ sung hồ sơ) chờ nhận giấy phép
Xin giấy phép khai thác nước là công việc đòi hỏi kiến thức chuyên ngành sâu về môi trường, địa chất, thủy văn, công nghệ xử lý nước và luật pháp liên quan như bộ Luật tài nguyên nước, luật bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật... Chủ các doanh nghiệp có thể tự nghiên cứu các văn bản trên để lập hồ sơ trình cơ quan quản lý tài nguyên nước để giảm chi phí cho doanh nghiệp. Hoặc chủ cơ sở có thể bỏ chi phí thuê một đơn vị tư vấn để tiết kiệm thời gian và tránh các sai sót gây thiệt hại không đáng có do không chuyên sâu.