TẦN SUẤT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ nhằm đánh giá hiện trạng môi trường song song với quá trình hoạt động, sản xuất.Tần suất và thời gian quan trắc đã được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo kiểm soát các tác động môi trường cũng như chi phí phù hợp với doanh nghiệp nhất
Xem thêm: Quan trắc môi trường - 101 câu hỏi
 Quan trắc môi trường 0985025566
Hồ sơ quan trắc môi trường
Theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường thì tần suất quan trắc môi trường được thể hiện như bảng sau:

TT
Đối tượng quan trắc
Tần suất
1
Môi trường không khí ngoài trời
Tối thiểu 06 lần/năm, 2 tháng/lần
2
Quan trắc tiếng ồn
Tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần
3
Quan trắc độ rung
Tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng /lần
4
Môi trường nước mặt lục địa
Tối thiểu 06 lần/năm, 02 tháng/lần
5
Môi trường nước dưới đất
Tối thiểu 04 lần/năm, 03 tháng/lần
6
Môi trường nước biển ven bờ
Tối thiểu 04 lần/năm, 03 tháng/lần
7
Môi trường nước biển gần bờ
Tối thiểu 02 lần/01 năm, 06 tháng/lần
8
Môi trường nước biển xa bờ
Tối thiểu 01 lần/01 năm
9
Quan trắc môi trường đất
Tần suất quan trắc đối với thông số tổng N, tổng P, tổng K, cacbon hữu cơ: tối thiểu 01 lần/3-5 năm
Tần suất quan trắc với các thông số khác: tối thiểu 01 lần/năm, mỗi lần cách nhau ít nhất 06 tháng
10


Quan trắc trầm tích
Tần suất quan trắc trầm tích nước ngọt: tối thiểu 02 lần/năm
Tần suất quan trắc trầm tích nước mặn (nước biển gần bờ và ven bờ) và nước lợ: tối thiểu 01 lần/năm
11
Quan trắc khí thải
Thường là 02 lần/năm hoặc 4 lần /năm
12
Quan trắc nước thải
Thường là 4 lần/năm


Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn quan trắc môi trường nhanh nhất!