Bài đăng

Hà Nội: Dân khu đô thị Dịch Vọng ‘vật vã’ vì thiếu nước

Hai tòa nhà Khu đô thị Dịch Vọng N09B1, N09B2 được cấp nước sạch trở lại