Hướng dẫn lập báo cáo quan trắc môi trường | Môi trường Nhiệt Đới 0985025566

#1: Quan trắc môi trường (chương trình giám sát môi trường) là gì?

Quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan có thẩm quyền (cụ thể là Chi cục Bảo vệ Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận, huyện).
Hồ sơ quan trắc môi trường

#2: Mục đích của quan trắc môi trường

 • Theo dõi số liệu quan trắc các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường nước, không khí của mỗi cơ sở; 
 • Đánh giá mức độ tác động của nguồn ô nhiễm tới môi trường xung quanh và sức khỏe của công nhân viên làm việc tại cơ sở;
 • Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đề xuất phương án xử lý môi trường hợp lý. 

#3: Đối tượng quan trắc môi trường

Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng,… (sau đây gọi tắt là cơ sở) đang hoạt động, đã có giấy phê duyệt Đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường đều cần phải thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ.

#4: Nghĩa vụ của cơ sở 

Cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường: thực hiện đúng, đầy đủ các vị trí, thông số, tấn suất quan trắc theo chương trình giám sát môi trường đã phê duyệt trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc bản Cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. 

#5: Nội dung chương trình giám sát môi trường 

 • Khảo sát thực tế tại cơ sở; 
 • Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường; 
 • Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của nguồn thải (nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, điều kiện vi khí hậu,…); 
 • Lập báo cáo hiện trạng môi trường; 
 • Nộp cho cơ quan quản lý môi trường. 

#6: Báo cáo hiện trạng môi trường

Báo cáo hiện trạng môi trường là kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường. Báo cáo này là một trong những hồ sơ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hợp pháp và chịu sự theo dõi của cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền. Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm quyền lợi của chính công ty.

Nội dung báo cáo:

 • Thông tin chung về cơ sở; 
 • Liệt kê và đánh giá các nguồn gây tác động môi trường tại cơ sở; 
 • Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động tiêu cực đang áp dụng; 
 • Kết quả đo đạc, phân tích mẫu và đề xuất biện pháp ứng phó với từng sự cố cụ thể tại mỗi đơn vị. 
HÃY NHẤC MÁY LIÊN HỆ NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC 
TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
ĐCVP: Số 27TT33, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
ĐT     : 02466 846890              Hotline: 0985025566
Email : moitruongnhietdoi@gmail.com