SẢN XUẤT THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT MỚI VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH