Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
Trụ sở: Số 27 KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 0985 02 5566/  04.66 846 887/  73 077 099     Fax: 04.355 26 383