Giới thiệu Công tyĐược thành lập 09/06/2009, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nhiệt đới là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công, sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị trong lĩnh vực xử lý nước và bảo vệ môi trường.
TẦM NHÌN
Trở thành nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ uy tín trong lĩnh vực xử lý nước sạch và bảo vệ môi trường.
 SỨ MỆNH
Sản xuất, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực xử lý nước sạch và bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nhân loại, mang lại sự thành công chung cho khách hàng, đối tác và mang lại một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho mỗi thành viên của mình.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG