Thông báo tuyển dụng

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nhiệt đới quyết định tuyển dụng bổ sung thêm nhân sự cho các vị trí sau:

Các vị trí quản lý:

 1. Kế toán trưởng
 2. Phụ trách nhân sự, số lượng 01 (Xem chi tiết)

Các vị trí kỹ thuật:

 1. Kỹ sư cơ khí, số lượng 02 (Xem chi tiết)
 2. Nhân viên thiết kế/ Kỹ sư môi trường/ Cấp thoát nước, số lượng 03 (Xem chi tiết)
 3. Chuyên gia tư vấn môi trường, số lượng 02 (Xem chi tiết)

Các vị trí kinh doanh

 1. Nhân viên kinh doanh dự án, số lượng 06 (Xem chi tiết)
 2. Nhân viên marketing online
 3. Nhân viên telesales

Chi tiết liên hệ

 1. Hồ sơ ứng tuyển gửi Email: nhansu.moitruongnhietdoi@gmail.com
 2. (Không gọi điện thoại, không nhận hồ sơ trực tiếp cho vòng sơ tuyển)
 3. Hạn nộp hồ sơ: (xem chi tiết từng vị trí tuyển dụng)
 4. Những ứng viên có hồ sơ phù hợp sẽ được ban tuyển dụng mời đến phỏng vấn.