Các vấn đề ô nhiễm không khí

Hằng ngày chúng ta phải trao đổi không khí với môi trường để sống, mỗi người trung bình hít thở trên 15kg không khí/ ngày. 
Không khí tác động trực tiếp đến sức khỏe, sự sinh trưởng, phát triển, các phản ứng sinh hóa của con người và các sinh vật. Nó là một trong các yếu tố rất quan trọng, không thể thiếu đối với sinh quyển. 
Ngày nay con người đã và đang gây rất nhiều tác động xấu đối với môi trường không khí làm cho thành phần cảu không khí bị thay đổi. 
Càng ngày càng có nhiều khói bụi, mồ hóng, hơi và các khí lạ lan tỏa trong không khí, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người và vi sinh vật. 

#1: Những thành phần cơ bản trong không khí

Thành phần cơ bản của không khí bao gồm Nito, oxy, dioxit cacbon..... được thể hiện như bảng dưới:

#2: Một số yếu tố ảnh hưởng đến thành phần không khí 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thành phần không khí như sau:

 • Các loại khí oxit: CO, CO2, SO2, NOx...
 • Các khí halogen: HCl, HF, HBr
 • Các chất hữu cơ tổng hợp RH, bay hơi xăng, sơn
 • Các khí quang hóa: PAN, O3
 • Các hợp chất flo
 • Các chất tổng hợp ( ete, benzen)
 • Các loại bụi nặng, bụi đất, đá, bụi kim loại như đồng, chì, sắt, kẽm, niken, thiếc, cadini…
 • Các chất lơ lửng: sương mù, bụi vi sinh vật, sol khí, muội, khói, sương mù, phấn hoa.

#3: Một số TCVN và QCVN về chất lượng không khí 


 • TCVN 5937:2005 - Chất lượng không khí - tiêu chuẩn về chất lượng không khí xung quanh.
 • TCVN 5938:2005 - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
 • TCVN 5939: 2005 - Chuẩn chất lượng không khí – tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
 • TCVN 5940: 2005 - tiêu chuẩn chất lượng không khí- tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ
 • QCVN 05: 2013/ BTNMT: đây là quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh
 • QCVN 06: 2013/ BTNMT: đây là quy chuẩn về một số chất độc trong không khí xung quanh
 • QCVN23:2009/ BTNMT: đây là quy chuẩn về khí thải ngành sản xuất xi măng
 • QCVN22:2009/BTNMT: đây là quy chuẩn về khí thải ngành công nghiệp nhiệt điện
 • QCVN21:2009/BTNMT: đây là quy chuẩn về khí thải ngành sản xuất phân bón hữu cơ.
 • QCVN20:2009/BTNMT: đây là quy chuẩn về khí thải ngành sản xuất hợp chất hữu cơ.
 • QCVN19:2009/BTNMT: đây là quy chuẩn về khí thải ngành sản xuất hợp chất vô cơ.
Ngoài ra còn có rất nhiều những quy chuẩn khác, nhà nước đưa ra yêu cầu đối với người dân và các doanh nghiệp sản xuất cần đáp ứng để đảm bảo chất lượng không khí.
Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nhiệt đới là một trong những đơn vị hàng đầu, chuyên cung cấp các thiết bị và công nghệ xử lý khí thải tối ưu cho từng ngành công nghiệp. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0985025566 để được tư vấn và có giải pháp cho hiện trạng ô nhiễm của cơ sở