KẾ HOẠCH BVMT - ĐTM THU NHỎ CHO DOANH NGHIỆP!

Hiện nay, các đề án chi tiết, đề án đơn giản không còn được phép thực hiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Do đó, để có thể tránh vi phạm pháp luật về môi trường đồng thời không phải mất một giá trị lớn phí phạt kèm theo, các chủ dự án cần lưu ý việc thực hiện các hồ sơ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động. Với những công suất lớn thì các đơn vị phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, công suất nhỏ hơn thì các đơn vị sẽ thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường cấp sở hoặc cấp huyện. Bài viết sau sẽ mang tới thông tin chi tiết hơn về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.
1. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

“Kế hoạch bảo vệ môi trường” là việc chủ đầu tư cần có những phân tích, dự báo tác động đến môi trường của Dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai án có quy mô nhỏ hơn so với ĐTM (việc thực hiện này phải do chủ đầu tư có nhân lực có đủ chức năng hoặc liên kết với đơn vị có chức năng về tư vấn môi trường), trình cơ quan chức năng phê duyệt mới có thể triển khai thực hiện.
2. ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BVMT
Các đối tượng nằm trong quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 Quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường mà không phải làm ĐTM thì phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với cơ quan có chức năng. Những đối tượng thuộc Phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. LẬP KẾ HOẠCH BVMT NHƯ THẾ NÀO?
 
+ Các thông tin chung về dự án và các đối tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh khu vực dự án
+ Xác định các tác động xấu đến môi trường dự án có khả năng gây ra từ đó đề ra kế hoạch giảm thiểu và giám sát môi trường
+ Đề ra chương trình quản lý và giám sát môi trường, dự toán các kinh phí cho việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường
+ Nội dung kế hoạch BVMT
Kế hoạch BVMT được thực hiện theo các biểu mẫu tại Phụ lục 5.4, 5.5, 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
4. TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BVMT?
Doanh nghiệp nằm trong danh mục phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường nếu không thực hiện thì Không được phép tiến hành triển khai Dự án.
Theo các điều khoản quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các cơ sở vi phạm các điều khoản về Kế hoạch bảo vệ môi trường có thể bị phạt lên tới 40.000.000 đồng cho mỗi vi phạm trong đó có lỗi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường . Kèm theo hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 01 -06 tháng để khắc phục.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN VỀ CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG👌
Chúng tôi sẽ làm tất cả để có thể đem đến sự tư vấn tốt nhất cho các bạn. Bởi chúng tôi trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ 💗💕💑SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ