Đĩa phân phối khí

Công ty TNHH Công nghệ môi trường nhiệt đới chuyên cung cấp hóa chất xử lý nước, vật liệu lọc nước và các thiết bị, phụ kiện xử lý nước.
Đĩa phân phối khí

#1: Đặc điểm của đĩa phân phối khí

Đây là loại thiết bị chuyên dùng để cung cấp và phân phối khí theo yêu cầu công nghệ, dây chuyền hoặc các hệ thống xử lý nước thải. 
Ngoài ra, đĩa phân phối khí còn được áp dụng trong nuôi trồng thủy sản đặc thù, dùng để phân phối lượng khí trong nước và cung cấp cho các loại thủy hải sản phát triển.

#2: Ứng dụng

Đĩa thổi khí cũng như hệ thống thổi khí thường được sử dụng trong các công đoạn:
  • Xử lý hiếu khí
  • Bể hiều hòa
Đĩa thổi khí cũng như hệ thống thổi khí thường được sử dụng trong xử lý nước:
  • Xử lý nước thải sinh hoạt
  • Xử lý nước thải thực phẩm
  • Xử lý nước thải sản xuất bia
  • Xử lý nước thải chăn nuôi
  • Hoặc xử lý nước trong các hồ, bể nuôi trồng thuỷ sản có nhu cầu

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI KHÁC

Dạng kết trùm
Dạng khối cầu
Dạng bông tuyết
Dạng bông trùm

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Máy khuấy
Ejector


SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ