Chụp lọc

- Xuất xứ : sản xuất tại Việt Nam
- Công dụng : như lưới giữ vật liệu trong bình lọc
- Vật liệu : bằng nhựa HDPE hoặc ABS
- Lắp đặt : gắn bằng đai ốc vặn ren đồng bộ

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Đệm dạng kết sợi mảnh Tấm lắng lamenla    Dạng kết trùm
Dạng khối cầu          Dạng bông tuyết       Dạng bông trùm

Các thiết bị khác

Đĩa phân phối khí    Ống phân phối khí         Chụp lọc

Máy khuấy                Ejector                        Đệm ceramic