Ống phân phối khí

Đĩa phấn phối khí và ống phân phối khí có hàng ngàn lỗ khí li ti phân phối lượng oxy hòa tan trong nước của hệ thống xử lý nước.

Ứng dụng của đĩa phân phối khí – đĩa khuyếch tán khí :

+ Lắp đặt trong các bể lắng, bể khuấy của các trạm xử lý nước thải công nghiệp, dân dụng,..

+ Bể khuấy , bể hòa trộn, bể lắng khử  ni tơ và khử phốt pho (Aeration for denitrification and dephosphorization)

+ Phân phối khí trong các bể khuấy, bể lắng hóa chất,..

+ Cung cấp lượng oxy hòa tan, phân phối khí trong các bể, trang trại nuôi trồng thủy sản,..

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠIDạng kết sợi mảnh      Tấm lắng lamen        Dạng kết trùm
Dạng khối cầu             Dạng bông tuyết      Dạng bông trùm

Các thiết bị khác

 Đĩa phân phối khí
    Ống phân phối khí        Chụp lọc

Máy khuấy              Ejector                       Đệm ceramic