Ống phân phối khí

Công ty TNHH Công nghệ môi trường nhiệt đới chuyên cung cấp hóa chất xử lý nước, vật liệu lọc nước và các thiết bị, phụ kiện xử lý nước.
Ống phân phối khí
Đĩa phấn phối khí và ống phân phối khí có hàng ngàn lỗ khí li ti phân phối lượng oxy hòa tan trong nước của hệ thống xử lý nước.
Ứng dụng của đĩa phân phối khí – đĩa khuyếch tán khí :
  • Lắp đặt trong các bể lắng, bể khuấy của các trạm xử lý nước thải công nghiệp, dân dụng,..
  • Bể khuấy , bể hòa trộn, bể lắng khử ni tơ và khử phốt pho (Aeration for denitrification and dephosphorization)
  • Phân phối khí trong các bể khuấy, bể lắng hóa chất,..
  • Cung cấp lượng oxy hòa tan, phân phối khí trong các bể, trang trại nuôi trồng thủy sản,..

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI KHÁC

Dạng kết trùm
Dạng khối cầu
Dạng bông tuyết
Dạng bông trùm

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Máy khuấy
Ejector