Xử lý bụi, khí thải ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
 Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Nguyên liệu sản xuất của ngành chủ yếu là ngô, cám, sắn, bã cải ngọt, bã nành, bột cá… được nghiền làm nhiều lần, nghiền thô, nghiền tinh... nên bụi chủ yếu là bụi khô thường rất nhỏ bà mịn. Tuy nhiên. ở mỗi giai đoạn khác nhau, kích thước của bụi khác nhau. Bên cạnh bụi, mùi cũng là tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường không khí trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Mùi thường là mùi của nguyên liệu, phát tán rất xa. 
Quy trình xử lý 

 Để hiểu kỹ hơn về dây chuyền công nghệ và các thiết bị xử lý khí, bụi cho các ngành công nghiệp khác nhau, hãy gọi cho chúng tôi Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nhiệt Đới theo số điện thoại 0904715258. 

ð