HẬU ĐTM - SẼ RA SAO NẾU KHÔNG XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT?

Nhiều đơn vị cho rằng, sau khi có Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc còn lại là chỉ cần thực hiện đúng các nội dung trong Báo cáo là đủ. Có thực sự là đủ hay không? Câu trả lời là không, các đơn vị cần phải thực hiện gửi kế hoạch quản lý môi trường niêm yết tại xã, và trong một số dự án đặc thù, sau khi xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, các đơn vị cần phải được xác nhận hoàn thành các công trình này trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức. Bài viết này sẽ đem đến những thông tin cơ bản nhất để các đơn vị có thể nắm và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường hậu ĐTM: 
1. BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BVMT PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH LÀ GÌ?
“Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành” là việc chủ đầu tư sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, triển khai xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết trong báo cáo. Khi các công trình này hoàn thành thì phải báo cáo cơ quan chức năng để được xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án đi vào hoạt động chính thức
2. ĐỐI TƯỢNG PHẢI XIN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BVMT PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
Các đối tượng phải thực hiện xin giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành được quy định rõ tại Cột 4, Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 Quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nói cách khác là các đối tượng đã thực hiện ĐTM mà trong nội dung nghị định yêu cầu phải báo cáo hoàn thành thì phải thực hiện.
3. LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BVMT PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?
+ Trước khi lập báo cáo hoàn thành phải có thông báo về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường với cơ quan quản lý.
+ Gửi các văn bản xin điều chỉnh thay đổi so với ĐTM trong trường hợp có thay đổi.
+ Liệt kê danh sách, mô tả rõ chi tiết quy mô, công nghệ, thông số kỹ thuật của các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành.
+ Phân tích đưa ra số liệu kết quả vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường.
+ Nội dung báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
Nội dung Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường được thực hiện theo các biểu mẫu tại Phụ lục 3.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
4. TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BVMT?
Doanh nghiệp nằm trong danh mục phải thực hiện Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành mà chưa được xác nhận hoàn thành các công trình này thì Không được phép tiến hành đưa dự án đi vào hoạt động chính thức.
Theo các điều khoản quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nếu dự án hoạt động không tiến hành lập Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành có thể bị xử phạt từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng các hình phạt cộng dồn khác. Kèm theo hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 -12 tháng để khắc phục.

 LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN VỀ CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG!
Chúng tôi sẽ làm tất cả để có thể đem đến sự tư vấn tốt nhất cho các bạn. Bởi chúng tôi trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ!

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ