Đệm vi sinh, giá thể vi sinh, thiết bị xử nước nước thải

Công ty TNHH Công nghệ môi trường nhiệt đới chuyên cung cấp hóa chất xử lý nước, vật liệu lọc nước và các thiết bị, phụ kiện xử lý nước.

CÁC SẢN PHẨM ĐỆM VI SINH, GIÁ THỂ VI SINH


Dạng kết trùm
Dạng khối cầu
Dạng bông tuyết
Dạng bông trùm

CÁC SẢN PHẨM, THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC

Máy khuấy
Ejector