Dịch vụ cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước - xử lý khí

Với các hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động, việc cải tạo và nâng cấp trên cơ sở tận dụng các hạng mục hiện có, nhằm thực hiện cho các mục đích:
 • Nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống
 • Tăng công suất trạm xử lý
 • Giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng
 • Đơn giản hóa quá trình vận hành
 • Không bị phạt cũng như gây ô nhiễm môi trường các khu vực xung quanh

I.Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước

I.1. Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

I.1.1 Khi nào cần phải cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải?

 • Nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn: công nghệ xử lý quá lạc hậu hoặc quy chuẩn thay đổi (khắt khe hơn)
 • Chi phí vận hành quá lớn
 • Do công suất sản xuất tăng lên nên hệ thống xử lý nước không đáp ứng được
 • Thay đổi hoặc phát sinh thêm các loại nước thải khác khiến hệ thống không đáp ứng được

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

I.1.2 Phương pháp lựa chọn biện pháp cải tạo, nâng cấp

Để lựa chọn biện pháp cải tạo, nâng cấp phù hợp nhất thì cần tìm ra nguyên nhân của hệ thống xử lý.
 • Phân tích chất lượng nước đầu vào, đầu ra, từng công đoạn xử lý
 • Đánh giá thực trạng chính xác chất lượng nước thải
 • Nghiên cứu biện pháp khắc phục, thử nghiệm, đánh giá kết quả và so sánh chi phí cải tạo so với hiệu quả.
Cải tạo nhanh chóng hệ thống xử lý nước thải

I.2. Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp

I.2.1 Khi nào cần phải cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp

Vậy, Cần phải cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp trong trường hợp sau: 
 • Chất lượng nước cấp sau xử lý không đạt do hệ thống lạc hậu kèm theo chi phí vận hành lớn mà không đáp ứng được nhu cầu
 • Chất lượng nước cấp sau xử lý không đạt do chất lượng nước đầu vào thay đổi (bị ô nhiễm thêm 1 số thống số)
 • Nâng công suất nhà máy xử lý nước cấp
 • Nghiêm trọng hơn đó là mùi từ hệ thống phát tán gây ảnh hưởng tới công nhân cũng như khu dân cư xung quanh

I.2.2. Phương pháp lựa chọn biện pháp cải tạo, nâng cấp

Cũng như hệ thống xử lý nước thải, thì hệ thống nước cấp cũng cần tìm ra nguyên nhân của hệ thống xử lý.

 • Phân tích chất lượng nước đầu vào và đầu ra của hệ thống nước cấp
 • Đánh giá thực trạng chính xác chất lượng nước cấp
 • Nghiên cứu biện pháp khắc phục, thử nghiệm, đánh giá kết quả và so sánh chi phí cải tạo so với hiệu quả.
Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp nhanh chóng, tiết kiệm

II. Cải tạo nâng cấp hệ thống khí thải

II.1 Khi nào cần phải cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống khí thải cần nâng cấp, cải tạo khi:
 • Công suất hoạt động nhà máy thay đổi khiến hệ thống xử lý không đáp ứng được
 • Thiết bị xử lý gây ồn, rung mạnh
 • Quan trắc và phân tích chất lượng khí thải không đạt theo quy chuẩn
 • Hệ thống thu gom khí thải bị rò rỉ khiến ảnh hưởng tới công nhân và hiệu quả xử lý kém
 • Nghiêm trọng hơn đó là phát tán khí thải gây ô nhiễm và bị phản ánh bởi người dân xung quanh.
Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải

II.2 Phương pháp lựa chọn biện pháp cải tạo, nâng cấp

Rà soát lại hệ thống xử lý khí thải và xác định nguyên nhân cần cải tạo, nâng cấp:
 • Rà soát hệ thống thu gom khí thải
 • Phân tích chất lượng không khí đầu ra
 • Đánh giá thực trạng hệ thống xử lý khí thải
 • Nghiên cứu biện pháp khắc phục, thử nghiệm, đánh giá kết quả và so sánh chi phí cải tạo so với hiệu quả.
Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên và khu vực dân cư xung quanh

III. Tại sao chọn chúng tôi để bảo trì hệ thống xử lý của quý vị

Phía trên quý vị đã biết được lý do phải bảo dưỡng, cải tạo hệ thống xử lý, vậy để chọn được đơn vị cải tạo, nâng cấp cho chúng tôi có gì?
 • Với kinh nghiệm hoạt động 10 năm của chúng tôi đã cải tạo hàng trăm các hệ thống xử lý kèm theo với ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ khiến chi phí vận hành của quý vị giảm từ 15- 20% so với công nghệ cũ.
 • Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và công nhân lành nghề, chúng tôi luôn đảm bảo thời gian thi công, lắp đặt trong quá trình cải tạo và nâng cấp.
 • Chúng tôi luôn hướng dẫn vận hành cho quý đơn vị và thực hiện giám sát định kỳ hoạt động sau cải tạo và nâng cấp.
Để được tư vấn miễn phí và khắc phục hệ thống nhanh chóng,
 hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

Bài viết liên quan


SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐỚI