Các vấn đề thường gặp và giải pháp trong vận hành bể keo tụ

Vận hành hệ thống xử lý nước thải là một nhiệm vụ không mong muốn đối với các chủ đầu tư cũng như nhân viên của họ. Nhưng đây là một công việc quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất, bởi vì việc vận hành hệ thống nước thải có thể nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn rất tốn kém như tình trạng mùi hôi, nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn.
Dưới đây chúng tôi đề cập tới 1 số hiện tượng thường gặp và giải pháp khắc phục trong việc vận hành bể keo tụ.
Nguyên lý hoạt động của bể keo tụ


Vấn đề # 1: Bông bùn trong quá trình keo tụ quá nhỏ (Floc)

Phải làm gì khi gặp phải:

 • Kiểm tra việc cấp hóa chất vào hệ thống vì có thể được điều chỉnh quá thấp. Giảm lưu lượng bơm cấp nước thải vào hệ thống nếu cần. 
 • Kiểm tra độ pH và kiểm soát hiệu chuẩn, và điều chỉnh nếu cần. 
 • Kiểm tra tốc độ khuấy trong quá trình keo tụ vì tốc độ có thể quá nhanh, gây ra bông keo tụ bị vỡ ra

Vấn đề # 2: Bông bùn trong quá trình keo tụ quá lớn (Floc)

Phải làm gì khi gặp phải:

 • Vấn đề này thường gây ra bởi liều lượng hóa chất không đúng. Kiểm tra liều lượng hóa chất với thí nghiệm Jartest.

Vấn đề # 3: Nước thải lắng quá nhanh

Phải làm gì khi gặp phải:

 • Kiểm tra việc cấp hóa chất polymer vào hệ thống, nên được tối ưu hóa để cho phép tiếp xúc và thời gian phản ứng chất rắn tốt, tránh sự lãng phí.

Vấn đề # 4: Bùn nổi

Phải làm gì khi gặp phải:

 • Kiểm tra lượng cấp hóa chất polymer và chất keo tụ, sử dụng thử nghiệm jartest để kiểm tra cho phù hợp. 
 • Kiểm tra những thay đổi trong dòng chảy ảnh hưởng, pH hoặc hóa học bằng cách tiến hành thử nghiệm bình. 
 • Kiểm tra chức năng của máy bơm bùn. Chuyển sang bơm dự phòng nếu cần.

Vấn đề # 5: Chất lượng nước thải kém và bùn mỏng

Phải làm gì khi gặp phải:

 • Tỷ lệ không khí / chất rắn có thể quá thấp. Tăng đầu vào không khí. 
 • Áp lực có thể quá cao hoặc thấp. Mở hoặc đóng van tái chế. 
 • Bơm tuần hoàn nước thải có hoạt động chính xác và được bật không? Kiểm tra nó để sửa chữa và hoạt động đúng.

Vấn đề # 6: Công cụ thu gom bùn bị giật hoặc không hoạt động

Phải làm gì khi gặp phải: