GIẤY PHÉP XẢ THẢI: BẮT BUỘC VÀ KHÔNG BẮT BUỘC?

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là một trong những giấy tờ quan trọng trong “bộ hồ sơ môi trường” của doanh nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp khá lúng túng khi thực hiện hồ sơ này vì không biết doanh nghiệp thuộc vào đối tượng phải thực hiện không? Công ty chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vấn đề tại bài viết này! Hy vọng bài viết cung cấp các kiến thức thiết thực cho các doanh nghiệp và từ đó doanh nghiệp thực hiện đúng theo pháp luật.
Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Công ty đã tham khảo các văn bản pháp luật sau đây:

  1. Luật tài nguyên nước (Mục 5 điều 34)
  2. Nghị định 2001/2013/NĐ-CP, nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2013 (Căn cứ điều 16)
  3. Thông tư số 27 /2014/TT-BTNMT thông tư quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước  ban hành ngày 30 tháng 05 năm 2014 (Điều 3)

Các trường hợp KHÔNG PHẢI xin phép xả nước thải vào nguồn nước quy định bao gồm:

  1. Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;
  2. Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;
  3. Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;
  4. Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.

Giải thích rõ về mục 2 như sau:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải với quy mô dưới 5 m3/ngày đêm nhưng phải có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:
a) Dệt nhuộm; may mặc có công đoạn nhuộm, in hoa; giặt là có công đoạn giặt tẩy;
Ngành phải thực hiện hồ sơ xả thải vào nguồn nước

b) Luyện kim, tái chế kim loại, mạ kim loại; sản xuất linh kiện điện tử;
Ngành phải thực hiện hồ sơ xả thải vào nguồn nước
c) Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp; thuộc da, tái chế da;
Ngành phải thực hiện hồ sơ xả thải vào nguồn nước
d) Chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất; lọc hóa dầu, chế biến sản phẩm dầu mỏ;
Ngành phải thực hiện hồ sơ xả thải vào nguồn nước
đ) Sản xuất giấy và bột giấy; nhựa, cao su, chất tẩy rửa, phụ gia, phân bón, hóa chất, dược phẩm, đông dược, hóa mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật; pin, ắc quy; mây tre đan, chế biến gỗ có ngâm tẩm hóa chất; chế biến tinh bột sắn, bột ngọt;
Ngành phải thực hiện hồ sơ xả thải vào nguồn nước
e) Khám chữa bệnh có phát sinh nước thải y tế và cơ sở thực hiện thí nghiệm có sử dụng hóa chất, chất phóng xạ.
Ngành phải thực hiện hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hồ sơ xả thải vào nguồn nước nhanh nhất!

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ