XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUYÊN NGHIỆP

#1: NƯỚC THẢI LÀ GÌ?

Hầu hết không ai còn xa lại với cụm từ nước thải. Nước thải hiện diện ở khắp mọi nơi từ nhà ở tới cơ quan, tới nơi làm việc, tới bệnh viện..v..vv.
Nước thải là loại nước được thải bỏ sau quá trình sử dụng như sinh hoạt tắm giặt, sản xuất chế biến thực phẩm như giết mổ gia súc, giết mổ gia cầm, nhà ăn...
Xử lý nước thải

#2: XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀ GÌ?

Cụm từ "xử lý nước thải" thể hiện quá trình loại bỏ các chất ô nhiễm ra khỏi dòng nước thải như dầu mỡ, đất cát, chất lơ lửng, kim loại nặng. 
Có nhiều phương pháp xử lý nước thải như xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý, xử lý nước thải bằng phương pháp cơ hoc.... 
Tùy thuộc vào đặc tính, thành phần cũng như chi phí mà có thể lựa chọn hoặc phối kết hợp các phương xử lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Công nghệ xử lý nước thải

#3: DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CHÚNG TÔI

Công ty chúng tôi chuyên xử lý tất cả các loại nước thải cũng như gia công, sản xuất thiết bị theo yêu cầu. Dịch vụ xử lý nước thải chúng tôi cung cấp như sau:

A. Xử lý nước thải sinh hoạt
 • Chuyên tư vấn và đưa ra các giải pháp xử lý NTSH cho các tổ chức (trường học, khách sạn, nhà nghỉ..), doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp ứng với từng loại đặc tính của nước thải cũng như kể đến sự khả thi và chi phí
 • Sản xuất, gia công, chế tạo các thiết bị xử lý nước thải như: song chắn rác, bể tuyển nổi, bể hợp khối, bể lắng cát, bình lọc áp lực
 • Thi công xây dựng HTXLNT tại doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp với các chất liệu bê tông cốt thép, inox, thép đen...
 • Cung ứng các vật tư thiết bị ngành nước cho hệ thống XLNT cũng như các đơn vị đối tác khác như bơm, đường ống, máy thổi khí, 
 • Thực hiện vận hành hệ thống XLNT cho doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp
 • Thực hiện sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống XLNT cho doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp
 • Thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải khi đối tác có nhu cầu (khi mở rộng nhà máy, nâng công suất sản xuất cũng như thay thế thiết bị sản xuất
Xử lý nước thải sinh hoạt
B. Xử lý nước thải công nghiệp

 • Chuyên tư vấn và đưa ra các giải pháp xử lý NTCN cho doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp ứng với từng loại đặc tính của nước thải cũng như kể đến sự khả thi và chi phí
 • Sản xuất, gia công, chế tạo các thiết bị xử lý nước thải công nghiệp như: song chắn rác, bể tuyển nổi, bể hợp khối, các modul xử lý nước thải (xử lý nước thải phòng khám răng, phòng khám mắt...)
 • Thi công xây dựng HTXLNT tại doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp với các chất liệu bê tông cốt thép, inox, thép đen...
 • Cung ứng các vật tư thiết bị ngành nước cho hệ thống XLNT cũng như các đơn vị đối tác khác
 • Thực hiện vận hành hệ thống XLNT cho doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp
 • Thực hiện sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống XLNT cho doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp
 • Thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải khi đối tác có nhu cầu (khi mở rộng nhà máy, nâng công suất sản xuất cũng như thay thế thiết bị sản xuất)
Xử lý nước thải công nghiệp