Thiết bị DN 50 xử lý nước thải dệt nhuộm

Ngành công nghiệp dệt may được xem là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn và phát triển kinh tế chung của cả nước. Ngành công nghiệp Dệt may không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn đáp ứng được cả nhu cầu nước ngoài. Bên cạnh đó, ngành Dệt may còn giải quyết việc làm cho một số lượng lớn lao động (khoảng trên 2,5 triệu người).
Nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành là vấn đề môi trường phát sinh từ quá trình sản xuất. Hàng năm, ngành Dệt may thải vào môi trường một lượng lớn nước thải, với nồng độ chất ô nhiễm cao do nước thải chưa được xử lý hoặc đã xử lý nhưng chưa đạt Quy chuẩn, Tiêu chuẩn môi trường.
Thiết bị xử lý nước thải dạng module DN 50 
Thiết bị hợp thành.
  • Thiết bị phản ứng
  • Thiết bị tuyển nổi kết hợp lắng
  • Xử lý sinh học
  • Thiết bị lọc, khử trùng
(Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị có thể được thiết kế rời tùy theo công suất)
Các thiết bị hợp thành khối module gọn gàng, chiếm ít diện tích, vận hành đơn giản
Vật liệu: Làm bằng inox SUS 304, thép CT3, PVC, bê tông cốt thép tùy công suất.
Hiệu quả: Đạt tiêu chuẩn xả nước thải QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp