Thiết bị xử lý nước thải dạng module BV 50 | Xử lý nước thải bệnh viện

Nước thải bệnh viện bao gồm 02 nguồn : nước thải y tế và nước thải sinh hoạt. Nước thải y tế phát sinh từ các phòng khám, phòng phẫu thuật, phòng thí nghiệm, xét nghiệm và các khoa trong bệnh viện. 
Nước thải này chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh, máu, các hóa chất, dung môi trong dược phẩm…, từ phòng thanh trùng dụng cụ y khoa với nhiệt lượng cao, từ nhà giặt tẩy….
Thiết bị xử lý nước thải dạng module BV 50
Thiết bị xử lý nước thải dạng module BV 50 
Thiết bị hợp thành từ các thiết bị sau:
  • Thiết bị phản ứng kết hợp lắng
  • Xử lý sinh học
  • Thiết bị lọc, khử trùng
(Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị có thể được thiết kế rời tùy theo công suất)
Các thiết bị hợp thành khối module gọn gàng, chiếm ít diện tích, vận hành đơn giản
Vật liệu: Làm bằng inox 304, thép ct3, pvc ( hoặc bê tông cốt thép )
Hiệu quả: Đạt tiêu chuẩn xả nước thải QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.