Công nghệ Xử lý nước thải Unitank| Môi trường Nhiệt Đới

a. Nguyên tắc hoạt động 

Unitank là một quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí nhân tạo gồm 3 bể hoạt động với 2 chu kỳ chính và 2 chu kỳ trung gian. Về cơ chế phân hủy chất hữu cơ thì hoàn toàn như công nghệ Aerotank truyền thống.
Ở các giai đoạn chính, nước thải sẽ được phân phối lần lượt vào bể 1 hoặc bể 3, bể 2 sẽ luôn luôn sục khí. Trong khi bể 1 và 2 sục khí thì bể 3 đóng vai trò là bể lắng và ngược lại khi bể 2 và 3 sục khí thì bể 1 đóng vai trò bể lắng. Nhiệm vụ chính của các giai đoạn trung gian chuyển hướng dòng chảy.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải Unitank
   b. Ưu điểm nổi bật
 Công nghệ này tích hợp được các công đoạn Anoxic,hiếu khí và lắng vào trong 1 công trình xử lý-> tiết kiệm diện tích xây dựng và khối lượng bê tông.
 Không cần hệ thống bơm bùn hồi lưu -> tiết kiệm điện năng, giảm chi phí vận hành.
 Có thể sử dụng được hệ thống phân phối khí theo kiểu nổi hoặc chìm.
 Cùng tạo ra các điều kiện hiếu khí/ thiếu khí/ yếm khí trong cùng một chu kỳ cho phép xử lý tốt nhất các hợp chất Nitơ trong nước thải.
   
c. Phạm vi áp dụng

Ứng dụng cho hầu hết các loại nước thải có ô nhiễm hữu cơ: trường học, khu dân cư, bệnh viện, thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đóng hộp, nước thải công nghiệp, dệt nhuộm…

Bài viết liên quan

Nhiệt đới cung cấp dịch vụ:

I. Xử lý nước thải

II. Xử lý khí thải

III. Tư vấn môi trường