Xử lý nước thải bằng công nghệ MBBR

Công nghệ MBBR là công nghệ kết hợp giữa các điều kiện thuận lợi của quá trình xử lý bùn hoạt tính hiếu khí và bể lọc sinh học
Xử lý nước thải bằng công nghệ MBBR
Xử lý nước thải bằng công nghệ MBBR

a. Nguyên tắc hoạt động   

MBBR là từ viết tắt của cụm Moving Bed Biofilm Reactor, được mô tả một cách dễ hiểu là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết hợp giữa Aeroatnk truyền thống và lọc sinh học hiếu khí. 
Công nghệ MBBR là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước thải vì tiết kiệm được diện tích và hiệu quả xử lý cao. Vật liệu làm giá thể phải có tỷ trọng nhẹ hơn nước đảm bảo điều kiện lơ lửng được. Các giá thể này luôn chuyển động không ngừng trong toàn thể tích bể nhờ các thiết bị thổi khí và cánh khuấy. Qua đó thì mật độ vi sinh ngày càng gia tăng, hiệu quả xử lý ngày càng cao.
Tương tự Aerotank truyền thống, bể MBBR hiếu khí cũng cần một MBBR thiếu khí (Anoxic) để đảm bảo khả năng xử lý nitơ trong nước thải. Thể tích của màng MBBR so với thể tích bể được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp, thường là <50% thể tích bể.

b. Ưu điểm nổi bật

 Chịu được tải trọng hữu cơ cao, 2000-10000 gBOD /m³ngày, 2000-15000 gCOD/m³ngày.
 Hiệu suất xử lý BOD lên đến 90%.
 Loại bỏ được Nito trong nước thải.
 Tiết kiệm được diện tích.

c. Phạm vi áp dụng

 Ứng dụng cho hầu hết các loại nước thải có ô nhiễm hữu cơ: trường học, khu dân cư, bệnh viện, thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đóng hộp, nước thải công nghiệp, dệt nhuộm …

Bài viết liên quan

1.Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ MBR
2.Công nghệ màng MBR |Xử lý nước thải công nghiệp
3.Tuyển nổi siêu nông DAF
4.Bể lọc sinh học nhỏ giọt xử lý nước thải công nghiệp

-------------------------------------------

Nhiệt đới cung cấp dịch vụ:

I. Xử lý nước thải

II. Xử lý khí thải

III. Tư vấn môi trường