THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI - EXHAUST GAS TREATMENT EQUIPMENT

 Nhiệt đới chuyên thiết kế, sản xuất và gia công hệ thống xử lý khí thải, thiết bị xử lý khí thải bao gồm:
 THIẾT BỊ CYCLONE- CYCLONE
 THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI- FILTER BAG

THIẾT BỊ CYCLONE - CYCLONE

THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI - FILTER BAG

 THÁP HẤP THỤ - SCRUBBER
THÁP HẤP PHỤ VỚI THAN  HOẠT TÍNH - ACTIVE CARBON TOWER

THÁP HẤP PHỤ VỚI THAN HOẠT TÍNH - ACTIVE CARBON TOWER

Hãy để lại thông tin tại biểu mẫu hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý khí thải nhanh nhất!

Nhiệt đới cung cấp dịch vụ:

I. Xử lý nước thải

II. Xử lý khí thải

III. Tư vấn môi trường