SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI KHÔ VÀ ƯỚT

Khí thải phát sinh từ ​​các quá trình công nghiệp thường chứa các thành phần có hại cho môi trường. Bởi vì điều này, các cơ sở được yêu cầu phải có biện pháp để loại bỏ các chất gây ô nhiễm trước khi khí được thải vào bầu khí quyển. 
Xử lý khí thải
Phương pháp xử lý khí thải ướt và khô là hai trong số các công nghệ loại bỏ ô nhiễm hiệu quả nhất. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về từng loại.


#1. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI DẠNG ƯỚT (HẤP THỤ)


Phương pháp xử lý khí thải dạng ướt là một trong những phương pháp kiểm soát ô nhiễm hiệu quả và chi phí hiệu quả nhất. Trong thực tế, phương pháp này có khả năng loại bỏ hơn 99% chất ô nhiễm trong dòng khí thải và loại bỏ được bụi có kích thước nhỏ hơn 3 µm. 

Bản chất của phương pháp này là “truyền khí ô nhiễm qua một chất lỏng phù hợp để loại bỏ các chất gây ô nhiễm". Chất lỏng có thể tích điện dương hoặc tích điện âm và khác nhau về thành phần hóa học để đảm loại bỏ các chất gây ô nhiễm hiệu quả nhất. 
Hiệu quả của quá trình phụ thuộc vào: 

  • Diện tích bề mặt của chất lỏng có tác động đáng kể đến hiệu quả tổng thể của phương pháp ướt.
  • Mức độ chất lỏng được trộn lẫn với dòng khí đi vào

Do sử dụng chất lỏng nên phương pháp này thường phát sinh nước thải và dòng mù, hơi nước thoát ra ống khói. Tùy theo mức độ, công suất mà có hoặc không yêu cầu các biện pháp xử lý nước thải hoặc loại bỏ mùi, hơi nước trước khi dòng khí đi ra khỏi thiết bị. Một số dạng thiết bị thường gặp trong phương pháp xử lý khí thải ướt như sau:
Tháp hấp thụ dạng đệm (tháp đệm)
Tháp hấp thụ dạng rỗng (tháp rỗng)


#2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI DẠNG KHÔ (HẤP PHỤ)


Ngược lại, các phương pháp xử lý khí thải dạng khô nhằm loại bỏ các chất gây ô nhiễm từ khí thải mà không cần sử dụng chất lỏng. Thay vào đó, phương pháp này sử dụng vật liệu phản ứng khô được gọi là "chất hấp phụ". Chẳng hạn như bùn kiềm, chúng chủ yếu được thực hiện để loại bỏ axit khỏi dòng khí thải.
Tháp hấp phụ kiểu ngang

Tháp hấp phụ kiểu đứng
Cũng như phương pháp ướt thì diện tích bề mặt là rất quan trọng, vì vậy dòng khí thải được truyền qua các lớp hấp thụ để tối đa hóa hiệu quả xử lý. Phương pháp xử lý khí thải dạng khô thường bao gồm một vật liệu/chất tạo điều kiện cho việc loại bỏ các chất ô nhiễm trong dòng khí thải.


Trong khi các phương pháp xử lý khí thải khô thường không có khả năng đạt được mức độ loại bỏ chất ô nhiễm tương tự như phương pháp ướt, chúng phù hợp hơn cho các ứng dụng nhất định, đặc biệt là ở các cơ sở không có cơ sở hạ tầng để xử lý nước thải sản xuất. Ngoài ra, phương pháp khô còn có thể hoàn nguyên vật liệu hấp phụ nhằm hạn chế phát thải.

#3: TỔNG HỢP VÀ SO SÁNH

Nội dung so sánh
Phương pháp xử lý khí thải dạng ướt
Phương pháp xử lý khí thải dạng khô
Bản chất
Truyền khí ô nhiễm qua một chất lỏng phù hợp để loại bỏ các chất gây ô nhiễm
Truyền khí ô nhiễm qua một chất rắn phù hợp để loại bỏ các chất gây ô nhiễm
Ứng dụng
Xử lý khí có chứa thành phần như CO2, CO, SO2, NOx..
Xử lý khí có chứa thành phần độc hại như VOCs, hơi axit, hơi bazo...
Các yếu tố ảnh hưởng
Diện tích bề mặt của chất lỏng
Diện tích bề mặt của chất rắn
Mức độ chất lỏng được trộn lẫn với dòng khí đi vào
Lựa chọn chất hấp phụ phù hợp
Chất thải phát sinh sau xử lý
Hơi nước thoát ra ống khói
Chất hấp phụ hết khả năng hoàn nguyên
Nước thải và cặn
Có thể tỏa nhiệtTIN LIÊN QUAN:

Nhiệt đới cung cấp dịch vụ:

I. Xử lý nước thải

II. Xử lý khí thải

III. Tư vấn môi trường