Hệ thống xử lý mùi trong nhà máy sản xuất cao su


Một số nhà máy sản xuất cao su đang gây ra tình trạng ô nhiễm mùi nghiêm trọng. Nhiều người dân phản ánh “khi nhà máy hoạt động, mùi phát sinh khiến chúng tôi nôn nao, mệt mỏi và cực kỳ khó thở”. Nhiều phản ánh đã được nộp lên ủy ban các cấp nhưng rồi “ đâu cũng vào đấy, chỉ người dân là khổ”!

Xem thêm:
Vậy có hệ thống nào xử lý triệt để “mùi” trong nhà máy sản xuất cao su không?
Quy trình công nghệ xử lý “mùi” như sau:


Mùi phát sinh từ quá trình chống đông và hệ thống xử lý nước thải có thành phần ô nhiễm như sau:
Quá trình chống đông: Mùi từ quá trình này gồm khí formaldehyde (CH2O), Sunfua hidro (H2S), khí amoniac (NH3), các axit béo bay hơi
Các hợp chất gây mùi như hydrogen sulfide, amoniac, amin, có thể được sản xuất bởi nhiều quá trình xử lý nước thải. Hầu hết mùi của bản chất hữu cơ phát sinh từ quá trình phân hủy yếm khí của các hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh (Dague, 1972; Henry, 1980). Mùi là phát hiện ngay cả ở nồng độ rất thấp và làm cho nước khó chịu trong vài trăm dặm về phía hạ lưu nhà máy cao su.
Khí thải sẽ được thu lại từ các chụp hút, theo áp lực quạt hút lần lượt vào 2 tháp hấp phụ với than hoạt tính.

Nguyên lý hoạt động:
Dòng khí ban đầu vào thiết bị hấp phụ số 1, sẽ giữ lại được khoảng 60% chất ô nhiễm trong dòng khí thải trên bề mặt của than hoạt tính. Sau đó tiếp tục qua tháp hấp phụ số 2, quá trình hấp phụ tiếp tục diễn ra và khí sạch sẽ đi ra theo ống khói ra môi trường
Đặc điểm và vai trò của than hoạt tính

  • Độ xốp của than hoạt tính cao, tỉ trọng nhẹ nên khả năng hấp phụ tốt
  • Chịu nhiệt tốt, ít hao hụt
  • Giá thành rẻ và dễ kiếm
  • Dễ dàng thay thế và vận chuyển
  • Có khả năng hoàn nguyên

Hình ảnh tháp hấp phụ đã lắp đặt